Ayurveda

In de eerste plaats is de Ayurveda een natuurgeneeskunde. Zij heeft haar wortels in het oude India en draagt dus ook een duidelijk cultureel stempel. Maar zij is voor ieder mens geschikt, want ze is niet gebonden aan godsdiensten, geloofstelsels of stromingen.

Ayurveda is dus een natuurgeneeskunde die uitgaat van de mens als geheel en als uniek verschijnsel van lichaam en geest in evenwicht met zijn omgeving. Ayurveda wordt door velen beschouwd als de oudste geneeswijze.
De naam bestaat in feite uit twee woorden: ‘ayus’, het Sanskriet voor ‘leven’ welke dat, verbonden  met een nieuw woord, ‘ayur’ wordt: ‘veda’ betekent kennis, inzicht, weten. Je kunt dus zeggen: kennis van of inzicht in het leven. Dat maakt van de Ayurveda ook een levenskunst. Haar boodschap zou eigenlijk in één kernzin samengevat kunnen worden: ‘weet wie je bent’. Ayurveda wordt ook wel de moeder der geneeswijzen genoemd. Ze stamt af van de Vedische cultuur en werd gedurende vele duizenden jaren onderwezen via mondelinge overdracht.

Binnen de Ayurveda wordt ziekte niet los gezien van de persoon in zijn of haar dagelijkse doen en laten. Volgens de Ayurveda is de mens een weerspiegeling van de macrokosmos, die bestaat uit de elementen aarde, water, lucht, vuur en ether (sfeer). Deze weerspiegeling vindt plaats in de vorm van drie constitutietypen of dosha’s: Vata (verbonden met het element lucht), Pitta (vuur) en Kapha (aarde, water).
Een verstoring van het evenwicht tussen deze dosha’s, kan zich in het lichaam manifesteren als ziekte of ongemak. Volgens de Ayurveda betekent genezing het in evenwicht brengen van de dosha’s, waardoor we zowel psychisch als lichamelijk beter in balans zullen komen.
Ayurveda is dan ook een holistische geneeswijze: er wordt gekeken naar de mens als geheel (lichaam, geest en ziel) en niet als los van elkaar staande delen.